Waarom doe je dit?

Is een vraag die ik regelmatig krijg. Soms verwijs ik dan weleens naar de Russische schrijver Tolstoy die schreef dat “het de roeping van iedere mens is om andere mensen te dienen”. Maar meer concreet is het omdat ik zie wat de Arteveldestad vandaag is en droom over wat ze morgen kan zijn.

Omdat ik iemand ben die zich niet laat muilkorven, maar de problemen benoemt.

Omdat ik het ons kent ons beleid wil doorbreken en een politiek wil voeren voor elke Gentenaar.

Omdat het tijd is om te kiezen. Te kiezen voor verandering.

Omdat ik de kloof wil dichten tussen de dorpsstraat en de Botermarkt.

Omdat ik geloof in krachtdadig bestuur én openbaarheid van bestuur.

Omdat onze stad terug financieel gezond moet worden. Onze gezamenlijke schuldenlast bedraagt meer dan een miljard euro. Dat betekent een schuld van 4.085 euro per inwoner. Daarmee hebben we de hoogste schuld van Vlaanderen. Tegelijk investeert Gent minder dan het gemiddelde van alle Vlaamse centrumsteden. Geen record dus om fier op te zijn. Als jongere baart het me zorgen dat we de toekomstige generaties opzadelen met torenhoge schulden.

Omdat de Gentenaar zich blauw betaalt. Deze legislatuur wil burgemeester De Clercq 58 miljoen extra aan belastingen en retributies ophalen bij de Gentse burgers en ondernemers. Zo wordt bijvoorbeeld parkeren in de parkeergarages en op straat 15 procent duurder. 

Omdat er nood is aan een taalactieplan Nederlands om kinderen met een andere moedertaal een toekomst te geven.

Omdat ik de burger echt inspraak wil geven in hoe we bouwen aan het Gent van morgen.

Omdat ik geloof in een lokaal ecologisch beleid dat meer is dan louter greenwashing. Een ecologisch beleid dat niet enkel de verantwoordelijkheid legt bij het individu. Omdat klimaatbeleid altijd gekoppeld moet worden aan innovatie en investeringen.

Omdat ik geloof in een gezond lokaal economisch beleid dat voorwaarden schept om het ondernemerschap te laten floreren.

Omdat vervoersarmoede een pijnpunt is in onze stad en onze fietspaden in erbarmelijke staat verkeren. Ik geloof in een veilig en robuust mobiliteitsbeleid met ruimte voor het juiste vervoersmiddel, op de juiste plaats, op het juiste moment, voor de juiste persoon met de juiste finaliteit en mét inspraak van de burger én de middenstand.

Omdat onze stad dringend werk moet maken van een toegankelijk openbaar domein voor rolstoelgebruikers, ouderen en mensen met een kinderwagen.

Omdat ik geloof in een rechtvaardig en sociaal beleid, gebaseerd op vrijheid en verantwoordelijkheid. Met sociale correcties voor wie het nodig heeft en streng voor wie van kwade wil is.

Omdat ik geloof in een veilige en vrije stad waar onze jongeren niet bang moeten zijn om ’s avonds alleen op straat te lopen en ze ten volle kunnen genieten van alles wat Gent te bieden heeft.

Omdat ik geloof in een oplossing voor de wooncrisis en de stadsvlucht van jonge gezinnen.

Omdat ik geloof in een leefbaar Gent met een nultolerantie voor zwerfvuil en openbaar druggebruik en -dealen.

Omdat ik geloof dat het lokale niveau het niveau is waar de politiek het meest kan veranderen.

Omdat ik geloof in de kracht van de overtuiging.

Omdat ik geloof dat Gent terug een Fiere Stede kan worden.

#jongeleeuw

%d bloggers liken dit: