Voor een rechtvaardig beleid, gebaseerd op vrijheid en verantwoordelijkheid. Met sociale correcties voor wie het nodig heeft en streng voor wie van kwade wil is.

Ik sta voor een gemeenschapsgerichte dienstverlening. De burger moet terug centraal staan. Met de leraar, politieambtenaar, arts, welzijnswerker als spil in de uitvoering. Met minder gemoraliseer, minder reglementitis, minder bureaucratie en meer vrijheid!

We betalen met zijn allen te veel belastingen voor te weinig return on investment. Daarom moeten we gaan saneren, hervormen en reorganiseren.

Maar we laten niemand in de kou staan. Ik kies voor een vraaggestuurd beleid met een hart voor de mensen.

In de kijker.

“We moeten meer out-of-the-box durven denken”, zegt Mathieu Cockhuyt, voorzitter van Jong N-VA Gent. “Personenvervoer over water kan in de toekomst een cruciale rol spelen op strategische verkeersaders.

“Het succes in Antwerpen doet ons vermoeden dat dit ook in Gent een succes kan worden”, zegt Korneel Decorte, penningmeester van Jong N-VA Gent.

Lees het volledige artikel: De Gentenaar (01/10/2022) en Het Laatste Nieuws (04/10/2022).

Of breng een bezoek aan je lokale krantenboer.

Passie.

Voor wie zich geroepen voelt tot de res publica, voor wie het vuur van verontwaardiging en maatschappelijke betrokkenheid voelt branden, is politiek de mooiste stiel ter wereld.

Mijn inziens is het tijd voor een sterk lokaal bestuur dat zich focust op haar kerntaken. De komende jaren moeten we volgende uitdagingen aanpakken:

  1. Gezonde overheidsfinanciën. De stadsschuld bedraagt meer dan 1 miljard euro. Dat betekent een schuld van 4.085 euro per inwoner;
  2. Voorwaarden scheppen om te ondernemen en te floreren, sociaal, ethisch en ecologisch gecorrigeerd. Door ondernemen aan te moedigen maximaliseren we onze welvaart en welzijn;
  3. Publieke sector krachtdadig besturen: onderwijs, welzijn, zorg, mobiliteit en veiligheid;
  4. Investeren in digitalisering, infrastructuur en innovatie;
  5. Opkomen voor een gezamenlijk verhaal. Voor een burgerschap op basis van vrijheid, solidariteit en verbondenheid, gekoppeld aan verantwoordelijkheid en ingebed in een rechten- en plichtenverhaal. Deze waarden vormen de fundamenten voor een hechte en warme gemeenschap. Alleen zo krijgen we alle Gentse neuzekes in dezelfde richting voor een leefbaar Gent.

We maken een einde aan de marketingretoriek en de achterkamerpolitiek. We zetten de ramen en deuren open in het stadhuis en betrekken de burger écht bij het bestuur!

Over Mathieu Cockhuyt

Ik ben voorzitter van Jong N-VA Gent en werk als parlementair medewerker voor Valerie Van Peel in de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Ik behaalde een bachelor in het maatschappelijk werk (HoGent), een master in de criminologie (UGent) en combineer mijn job met een master in de bestuurskunde (UGent). Daarnaast ben ik actief als columnist en essayist.

We moeten eerlijk zijn. Heel wat gaat goed in Gent. Maar veel gaat ook niet goed. Te veel om het stadsbestuur zelfgenoegzaam achterover te laten leunen. Daarom sta ik elke dag op de barricade. Omdat ik hou van deze stad en omdat mijn geduld op is.

Ik doe mee!

Wil je meebouwen aan het Gent en Vlaanderen van morgen? Wil je op de hoogte blijven van mijn werk? Schrijf je dan hier in. Zo mis je zeker niks!

Wil je meedoen met een actie? Wil je me steunen? Of zit je met een vraag die je me wil stellen? Aarzel dan niet om contact op te nemen via het onderstaande e-mailadres of door een bericht te sturen via het contactformulier.

mathieu.cockhuyt@n-va.be