Ik werd geboren op 2 april 1993 in de Heilig-Hartkliniek te Eeklo.

Mijn jeugd bestond voornamelijk uit het najagen van mijn dromen in “tricking”. Een esthetische mix van martial arts (taekwondo, karate, capoeira etc.) en acrobatiek (turnen, breakdance etc.). Denk aan het spectaculairste van salto’s, schroeven en kicks zoals je die weleens in films ziet.

Gedurende die jaren behaalde ik een bachelor in het maatschappelijk werk aan de HoGent en een master in de criminologische wetenschappen aan de UGent. Ik ben wat ze noemen een “pioniersstudent”. Dat is een student waarvan geen van beide ouders over een diploma hoger onderwijs beschikt. Tijdens die jaren kwam ik in contact met vakken zoals politicologie, geschiedenis, psychologie, filosofie en sociologie. Ik raakte geboeid door denkers zoals Tocqueville, Scruton en Dalrymple. Stap voor stap begon ik een visie op mens en maatschappij te ontwikkelen.

Ik liep stage bij de lokale recherche Gent en bij de therapeutische gemeenschap dubbeldiagnose van De Sleutel (Guislain), waar ik werkte met personen met een psychosociale en verslavingsproblematiek. Die studentenjaren legden echt de kiemen voor mijn latere ideologie.

Toen ik afstudeerde aan de UGent in 2018 kon ik al snel aan de slag als stafmedewerker deradicalisering, en later ook even als stafmedewerker lokale politie en veiligheid,  bij de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG). Daar deed ik mijn eerste werkervaring op en kwam ik voor het eerst in contact met bestuur en beleid.

Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van datzelfde jaar kreeg de politieke microbe mij te pakken. Gezien mijn ideologische vaders Scruton, Burke en Tocqueville was N-VA de evidente keuze. Een partij die opkomt voor de werkende, sparende en ondernemende Vlaming. Met vrij ondernemerschap als basis voor welvaart en welzijn. Een partij die staat voor een gedeelde identiteit als basis voor onze democratie en solidariteit. Socio-economisch liberaal. Socio-cultureel gemeenschapsdenkend. Een partij die kiest voor een inclusief burgerschap. Een burgerschap van individuele vrijheid die spontaan wordt gekoppeld aan verantwoordelijkheid en verbondenheid, van rechten en plichten. Het wordt gekleurd door sterke civiele waarden als vriendschap, trouw, verantwoordelijkheid, solidariteit, respect, moed, erkentelijkheid, intellectuele eerlijkheid en burgerzin. Een partij die staat voor een kleine maar sterke overheid, die een aantal essentiële diensten verleent en de kwaliteit ervan garandeert: gezondheidszorg, onderwijs, veiligheid…Ik schafte mij een lidkaart aan en de nieuwjaarsreceptie van 2019 was mijn eerste kennismaking met de lokale bestuursleden en mandatarissen.

Als iets de moeite waard is om het te doen is het ook de moeite waard om het goed te doen. Ik begon boeken te verslinden – iets wat ik nog steeds doe – over politiek, geschiedenis, filosofie, psychologie, sociologie, ideologie en mens en maatschappij. Niet lang daarna borrelde de drang in mij op om te beginnen schrijven. Schrijven is het ordenen van je gedachten en dus zeer verrijkend voor jezelf. Al snel verscheen verscheen ik op de radar van Karl Drabbe en hij vroeg me om columns en essays te schrijven voor Doorbraak.be. Iets wat ik tot op de dag vandaag nog met veel plezier doe.

Tijdens diezelfde periode engageerde ik me in het lokaal bestuur van de N-VA en eind 2019 werd ik verkozen als voorzitter van Jong N-VA Gent. Een mandaat dat in 2022 werd verlengd. Vanuit de afdelingsraad van Jong N-VA nationaal werd ik bovendien afgevaardigd naar de algemene vergadering van Jong N-VA.

Toen sloeg de coronapandemie genadeloos toe. Ik besloot de extra vrijgekomen tijd nuttig te besteden en me als werkstudent in te schrijven voor een tweede master, bestuurskunde en publiek management (UGent). Ondertussen werd ik door de lokale Gentse afdeling voorgedragen als afgevaardigde in het Arrondissementeel Bestuur Gent-Eeklo, alwaar ik door de leden tevens verkozen werd in de partijraad. Na het algemeen ledencongres, het hoogste orgaan van de partij waar je mee de krachtlijnen van de N-VA kan uitstippelen.

In maart 2021 kreeg ik de kans om aan de slag te gaan als parlementair medewerker van Valerie Van Peel in de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Een kans die ik met beide handen greep. Elke dag zet ik me voor de volle 100% in om Vlaanderen en dit land beter te maken dan de dag voordien.

Ik ben een echte culturo – als ik wat tijd overheb durf ik zelf weleens naar het penseel en doek te grijpen – een sportfanaat, een boekenwurm… een levensgenieter.

Ik leef het leven met een grote L. Gulzig en gepassioneerd.

%d bloggers liken dit: